میگن بعد کنکور میریم یه دوچرخه از همونا که خودم میدونم برام میخرن :)))) ^_^